CMC PROJEKT & BYGGLEDNING

För en smidigare byggprocess

 • Vi arbetar för att skapa mervärde för våra kunder. Vi välkomnar våra kunders utmaningar och möjligheter och arbetar för att överträffa deras förväntningar.  

  Kerstin Johansson, Arkitekt SAR/MSA, Kontrollansvarig enl. PBL, certifierad nivå K, certifierad BAS-P
 • Arbetsatmosfären på CMC är avslappnad och teamorienterad. Vi arbetar som ett lag mot ett och samma mål. Detta inspirerar oss att arbeta tillsammans och utnyttja varje persons unika kvaliteter och styrkor.

  Martin Johansson, Civilingenjör, Kontrollansvarig enl. PBL, certifierad nivå K, certifierad BAS-P
 • I mitt yrke ser jag mig som en spindelled, där utmaningen är att få processen att rulla på i rätt riktning. Att vara länken mellan många kvalificerade människor, både på och utanför CMC, ger en glädje i arbetet.

  Johan Segolson, Ekobyggnadsingenjör, Kontrollansvarig enl. PBL, certifierad nivå K, certifierad BAS-P
 • Att se hur ett projekt utvecklas och växer fram över tid och att få vara en del av den processen - det är det roligaste med mitt jobb.

  Anna-Clara Eggert, Byggnadsvårdstekniker och byggnadsingenjör, Kontrollansvarig enl. PBL, certifierad nivå K, certifierad BAS-P
 • Prestigelös processtyrning resulterar alltid i en bättre slutprodukt, såväl kostnads- som kvalitetsmässigt, dessutom har alla roligt under resan.

  Björn Dufva, Byggnadsingenjör, Kontrollansvarig enl. PBL, certifierad nivå K, certifierad BAS-P
 • I mitt yrke får jag en glimt av morgondagens samhälle redan i dag och att jag får arbeta med väldigt kvalificerade människor både på och utanför CMC.

  Anne Thornéus, Ekonom
 • I mitt arbete försöker jag alltid bidra med struktur, effektivitet och glädje. God stämning gör att teamet tillsammans jobbar mot samma mål, på bästa sätt!

  Frans Nordström, Samhällsbyggnadsteknik, certifierad BAS-P
 • "Efter att ha arbetat på entreprenörsidan hela sitt yrkesverksamma liv, är det en fantastisk möjlighet och utmaning att få arbeta i detta teamet. Kvalificerade och duktiga kollegor gör det hela än mer spännande"

  Jonas Höglund, Byggnads, certifierad BAS-P & BAS - U
 • På min arbetsplats driver vi och formar byggverk från idé till färdig slutprodukt med olika kunder och stor variation på projekt. -- En av anledningarna till ständig utveckling och roliga utmaningar.  

  Hoda Kavak, Industriellekonomi affärsingenjör- bygg

Välkommen till CMC!

Vi är ett fristående och helt oberoende projekt- och byggledningsföretag där strävan efter hög kvalitet alltid är i fokus. Det är viktigt för oss. 

Vi arbetar i alla skeden av byggprocessen, som projekt-, projekterings- och byggledare. 
Vi hjälper er med utredningar i tidiga skeden, kostnadskalkyler och investeringsunderlag. 
Vi styr projektet avseende tid, kostnad och kvalitet. 

Vi besitter hög kompetens. Alla har en gedigen grundutbildning och vi är dessutom både kontrollansvariga enl. PBL och byggarbetsmiljösamordnare.

Vi kan hjälpa er att uppnå era projekt, från start till mål. Kontakta oss i dag för mer information om våra tjänster.


Senaste nyhet

Pågående projekt

Pågående

Tärnan

Bostadsprojekt med miljöprofil och hållbarhetsfrågor i fokus.

Läs mer »

Pågående

Lundbyskolan

Nybyggnation av skola för 550 elever i årskurs 7-9.

Läs mer »

Pågående

P-hus Heden

Nybyggnation av P-hus ger tillskott på 300-350 nya platser.

Läs mer »

Pågående

Sahlgrenska Huset

Ombyggnad och verksamhetsanpassning av Sahlgrenska huset på Norra Hamngatan i Göteborg. CMC har stora erfarenheter av byggnation kulturfastigheter och vi ser i fram emot omsorgsfullt anpassa känsliga miljöer till att möta dagens krav.

Läs mer »