Godkänd slutbesiktning etapp 1 Palmhuset

den 12 oktober 2023 13:41


Renoveringen av första etappen av Palmhuset i Trädgårdsföreningen i Göteborg idag fått en godkänd slutbesiktning.

Denna renovering har omfattats av många utmaningar på grund av dess unika konstruktion och kulturhistoriska värde. CMC har i detta projektet haft rollerna som projektledare, KA & byggledare vi har varit med från tidigt programskede till utförande och överlämning. Här arbetar vi tillsammans med Göteborgs stad och entreprenören i en samverkan. Vi ser fram emot att arbeta vidare med kommande etapper där vi kontinuerligt arbetar med effektivisering samt förbättringar från de lärdomar vi fått från första etappen. palmhuset.png