Om CMC

Våra normala uppgifter genom hela projektet är att fungera som projekt-, projekterings- och byggledare, ta fram kostnadsbedömningar och investeringsunderlag, styra projektet avseende tid, kostnad och kvalitet, fungera som Kvalitetsansvarig enligt PBL med mera. Våra gemensamma erfarenheter täcker in hela processen, från förstudie och utredningar i tidigt skede till slutförande.

Ofta arbetar vi med komplexa uppdrag. Med vår breda kompetens hjälper vi dig att i förväg utvärdera olika alternativ och analysera fördelar och nackdelar. Då kan du tryggt och säkert välja rätt väg.

CMC bildades år 1974 och är idag 9 anställda. Vi är ett team med det gemensamma målet att leverera effektiva lösningar utifrån våra kunders behov och vision.