Vår vision

Vårt mål som oberoende lokalt projekt- och byggledningsföretag med engagerad personal är att erbjuda en bred kompetens för alla typer av byggprojekt, i alla skeden. Vi strävar efter att alltid leverera kvalitativa och kostnadseffektiva lösningar genom att konsekvent arbeta utifrån väl inarbetade och beprövade rutiner. Vi värdesätter vikten av goda kundrelationer, för CMC är detta fundamentalt för vår framgång. Vårt tillvägagångssätt bygger på respekt, konsekvens och pålitlighet. Detta uppnår vi genom att leverera kostnadseffektiva helhetslösningar med hög service och kvalificerad personal.