Företagspolicy

Vi respekterar den omgivning i vilken vi verkar. Det börjar med oss. Vi håller oss själva till den högsta etiska och professionella standarden och uppträder på ett sådan sätt som förlänar vår omgivnings förtroende. Vi är beroende av de goda relationer vi utvecklat genom åren och respekterar varandra och de vi arbetar med. CMC utgörs av våra anställda, de är avgörande för företagets framgång. Vi värdesätter mångfald och eftersträvar olikhet vid nyanställningar. Trivsel och delaktighet är viktigt för oss på CMC. Vi erbjuder alla våra anställda en god och trygg arbetsplats samt konkurrenskraftiga löner och förmåner baserat på kompetens. Alla får lika lön för lika arbete. Tillsammans bidrar och arbetar vi för att skapa en så god och trivsam arbetsplats som möjligt.