Tärnan

Pågående projekt


Projekttyp:
  • nybyggnation
Kund: Etikhus AB
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Entreprenadsumma : ca 180 miljoner
Byggnationstyp: Kontor,Flerbostadshus,Radhus
Färdigt år: 2024

Bostadsprojekt med miljöprofil och hållbarhetsfrågor i fokus.

Nybyggnad flerbostadshus med kontorslokaler i bottenvåning samt fristående radhus ca 90 st lägenheter CMC´s roll: Projektledare över förstudie-, program-, projketering-, och produktionsskede.