Foto: Ritat av White Arkitekter som även tagit fram bilden

International School of the Gothenburg Region

Pågående projekt


Projekttyp:
  • skola
Kund: Stadsfastighetsförvaltningen, Göteborg Stad
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma : ca 200 miljoner kr
Byggnationstyp: Nybyggnad,Tillbyggnad
Färdigt år: 2025

Länk: isgr.se

ISGR är en internationell skola som ägs av Göteborgsregionen. De internationella eleverna utgör ungefär två tredjedelar av elevstyrkan, och de har ofta föräldrar som under en period jobbar på något industriföretag eller universitet i regionen. I sina lokaler på Guldheden bedriver de i dagsläget verksamhet i årskurserna F-5.

ISGR är en internationell skola som ägs av Göteborgsregionen. De internationella eleverna utgör ungefär två tredjedelar av elevstyrkan, och de har ofta föräldrar som under en period jobbar på något industriföretag eller universitet i regionen. I sina lokaler på Guldheden bedriver de i dagsläget verksamhet i årskurserna F-5. Den nya byggnaden ska kopplas samman med de befintliga byggnaderna och ha plats för cirka 400 elever i årskurs 3-6. Förutom 15 klassrum ska den innehålla musiksalar, rörelsesal, administrativa lokaler, tillagningskök och matsal. Skolan ligger på Guldheden nära Wavrinskys plats, och delar skolgård med flera andra skolor i området. Skolmiljön har kulturhistoriska värden och ingår i bevarandeområde Södra Guldheden i Göteborgs bevarandeprogram. ISGR behöver fler elevplatser. Under ett antal år har skolan löst behovet med tillfälliga platser i paviljonger på tomten. Med den nya tillbyggnaden kan skolan få plats för årskurserna F-6. Byggstart planeras till senast mars 2023, och den nya byggnaden planeras stå färdig i juni 2025 för att kunna användas av verksamheten i samband med höstterminens start 2025. Stadsfastighetsförvaltningen är projektansvarig. Beställare är ISGR, som drivs av Göteborgsregionen, GR. Tuve Bygg AB är utsedd entreprenör.