Våra medarbetare

För att komma kontakt med CMCs medarbetare via mail följer ni principen: fornamn.efternamn@cmcbygg.se

Photo by Anna Grahn / Ballabarn

Kerstin Johansson

Arkitekt SAR/MSA, Kontrollansvarig enl. PBL, certifierad nivå K, certifierad BAS-P

Kerstin arbetade tidigare under 10 år som projekterande arkitekt. Att arbeta som projektledare är inspirerande eftersom man då ofta får följa ett projekts hela utveckling från den första skissen tills att hyresgästerna flyttar in. Hon strävar alltid efter att vara lyhörd, förstå och arbeta enligt sin beställares önskemål, förutsättningar och krav. Kerstin arbetar också med att utveckla CMC som ett företag, så att kvalitet, engagemang och kompetens fortlöpande förstärks. Hennes mål är att alla medarbetare skall trivas och ha roligt på sin arbetsplats för att uppnå bästa slutresultat för kunden.

Telefon:

Mobil: 0707-76 61 21

Telefon:
Mobil: 0707-76 61 21


Kerstin Johansson

Arkitekt SAR/MSA, Kontrollansvarig enl. PBL, certifierad nivå K, certifierad BAS-P

Kerstin arbetade tidigare under 10 år som projekterande arkitekt. Att arbeta som projektledare är inspirerande eftersom man då ofta får följa ett projekts hela utveckling från den första skissen tills att hyresgästerna flyttar in. Hon strävar alltid efter att vara lyhörd, förstå och arbeta enligt sin beställares önskemål, förutsättningar och krav. Kerstin arbetar också med att utveckla CMC som ett företag, så att kvalitet, engagemang och kompetens fortlöpande förstärks. Hennes mål är att alla medarbetare skall trivas och ha roligt på sin arbetsplats för att uppnå bästa slutresultat för kunden.

Martin Johansson

Civilingenjör, Kontrollansvarig enl. PBL, certifierad nivå K, certifierad BAS-P

Martin har bakgrund som entreprenör under många år. Detta kombinerat med sin utbildning gör att han har såväl en bred teknisk kunskap, som en bred kunskap och förståelse för produktionsfasen. Han har också arbetat många år som projektledare i alla faser inom byggprocessen. Martin arbetar med alla delar av projektledarrollen, rådgivning till beställare, projekteringsledning, byggledning och kalkylering. Han har bl.a. ansvarat för byggnationen av Världskulturmuséet och Köpcentrum 421 i Göteborg.

Sedan 2005 är Martin även ägare till CMC Byggadministration. Han vill utveckla företaget genom att skapa en prestigelös arbetsplats där alla trivs och har roligt. Kompetens och engagemang skall vara hög. CMC skall vara ett företag med hög kvalitet och servicenivå.

Telefon:

Mobil: 0768-80 88 00

Telefon:
Mobil: 0768-80 88 00


Martin Johansson

Civilingenjör, Kontrollansvarig enl. PBL, certifierad nivå K, certifierad BAS-P

Martin har bakgrund som entreprenör under många år. Detta kombinerat med sin utbildning gör att han har såväl en bred teknisk kunskap, som en bred kunskap och förståelse för produktionsfasen. Han har också arbetat många år som projektledare i alla faser inom byggprocessen. Martin arbetar med alla delar av projektledarrollen, rådgivning till beställare, projekteringsledning, byggledning och kalkylering. Han har bl.a. ansvarat för byggnationen av Världskulturmuséet och Köpcentrum 421 i Göteborg.

Sedan 2005 är Martin även ägare till CMC Byggadministration. Han vill utveckla företaget genom att skapa en prestigelös arbetsplats där alla trivs och har roligt. Kompetens och engagemang skall vara hög. CMC skall vara ett företag med hög kvalitet och servicenivå.


Johan Segolson

Ekobyggnadsingenjör, Kontrollansvarig enl. PBL, certifierad nivå K, certifierad BAS-P

Johan har en mångårig erfarenhet som arbetsledare/ platschef och har därigenom en bred förståelse för de olika steg som produktionsfasen innebär. På CMC har han sedan anställningen 2011 arbetat som byggledare med bl.a. nyproduktion av tre stycken förskolor i Göteborg, stadsutveckling i nya Vallhamra torg och nybyggnad bostäder i Studio 58 samt om- och tillbyggnadsarbeten i befintlig bostadsbebyggelse.

I rollen som bygg- och projektledare försöker Johan alltid vara lyhörd för kundens behov samt ge snabba besked för att byggprocessen skall gå smidigt.

Telefon:

Mobil: 0762-40 00 46

Telefon:
Mobil: 0762-40 00 46


Johan Segolson

Ekobyggnadsingenjör, Kontrollansvarig enl. PBL, certifierad nivå K, certifierad BAS-P

Johan har en mångårig erfarenhet som arbetsledare/ platschef och har därigenom en bred förståelse för de olika steg som produktionsfasen innebär. På CMC har han sedan anställningen 2011 arbetat som byggledare med bl.a. nyproduktion av tre stycken förskolor i Göteborg, stadsutveckling i nya Vallhamra torg och nybyggnad bostäder i Studio 58 samt om- och tillbyggnadsarbeten i befintlig bostadsbebyggelse.

I rollen som bygg- och projektledare försöker Johan alltid vara lyhörd för kundens behov samt ge snabba besked för att byggprocessen skall gå smidigt.

Anna-Clara Eggert

Byggnadsvårdstekniker och byggnadsingenjör, Kontrollansvarig enl. PBL, certifierad nivå K, certifierad BAS-P

Anna-Clara har bakgrund som projekterande ingenjör på en mindre konstruktionsbyrå. Hon har en förkärlek till att utveckla och förvalta äldre byggnader, så att historia få möta modern teknik och arkitektur på bästa sätt.

På CMC har hon sedan anställning 2009 arbetat som projekt- och byggledare med projekt i alla byggprocessens skeenden från idéer till färdig byggnad.

Telefon:

Mobil: 0735-09 20 94

Telefon:
Mobil: 0735-09 20 94


Anna-Clara Eggert

Byggnadsvårdstekniker och byggnadsingenjör, Kontrollansvarig enl. PBL, certifierad nivå K, certifierad BAS-P

Anna-Clara har bakgrund som projekterande ingenjör på en mindre konstruktionsbyrå. Hon har en förkärlek till att utveckla och förvalta äldre byggnader, så att historia få möta modern teknik och arkitektur på bästa sätt.

På CMC har hon sedan anställning 2009 arbetat som projekt- och byggledare med projekt i alla byggprocessens skeenden från idéer till färdig byggnad.


Björn Dufva

Byggnadsingenjör, Kontrollansvarig enl. PBL, certifierad nivå K, certifierad BAS-P

Bakgrund som projekterande ingenjör på två av Sveriges större arkitektkontor mellan 1989-2008 med flertal kända projekt i erfarenhetsbagaget.

Björn arbetar med projekt över alla processkeden, från idé, utveckling, analys, projektering och produktion fram till färdig anläggning, med tyngdpunkt på skeden före produktion och speciella, komplexa objekt med höga kvalitetskrav.

Telefon:

Mobil: 0707-14 58 68

Telefon:
Mobil: 0707-14 58 68


Björn Dufva

Byggnadsingenjör, Kontrollansvarig enl. PBL, certifierad nivå K, certifierad BAS-P

Bakgrund som projekterande ingenjör på två av Sveriges större arkitektkontor mellan 1989-2008 med flertal kända projekt i erfarenhetsbagaget.

Björn arbetar med projekt över alla processkeden, från idé, utveckling, analys, projektering och produktion fram till färdig anläggning, med tyngdpunkt på skeden före produktion och speciella, komplexa objekt med höga kvalitetskrav.

Anne Thornéus

Ekonom

Anne har lång erfarenhet inom ekonomi/administration och har arbetat många år med ekonomi i små och medelstora företag. Hos CMC ansvarar hon för bland annat redovisning, fakturering, löner, bokslut och deklarationer. Hon är en viktig del i CMC-teamet.

Telefon: 031-704 87 97

Mobil:

Telefon: 031-704 87 97
Mobil:


Anne Thornéus

Ekonom

Anne har lång erfarenhet inom ekonomi/administration och har arbetat många år med ekonomi i små och medelstora företag. Hos CMC ansvarar hon för bland annat redovisning, fakturering, löner, bokslut och deklarationer. Hon är en viktig del i CMC-teamet.


Frans Nordström

Samhällsbyggnadsteknik, certifierad BAS-P

Från Umeå till Chalmers till projektledare på beställarsidan. Frans har flertalet projekt i bagaget där höga miljökrav och detaljerade kundönskemål legat i fokus. Frans arbetar över alla processer, från förstudie till förvaltningsöverlämning, som ger ett viktigt helhetsperspektiv i rollen som projektledare. Med extra fokus på projektplanering och tidiga skeden så arbetar Frans som bygg-, projekt- och projekteringsledare på CMC från hösten 2022.

Telefon:

Mobil: 070-227 15 49

Telefon:
Mobil: 070-227 15 49


Frans Nordström

Samhällsbyggnadsteknik, certifierad BAS-P

Från Umeå till Chalmers till projektledare på beställarsidan. Frans har flertalet projekt i bagaget där höga miljökrav och detaljerade kundönskemål legat i fokus. Frans arbetar över alla processer, från förstudie till förvaltningsöverlämning, som ger ett viktigt helhetsperspektiv i rollen som projektledare. Med extra fokus på projektplanering och tidiga skeden så arbetar Frans som bygg-, projekt- och projekteringsledare på CMC från hösten 2022.

Jonas Höglund

Byggnads, certifierad BAS-P & BAS - U

Jonas är den senaste tillskottet till den redan starka truppen på cmc bygg.

Han har jobbat i hela sitt yrkesverksamma liv inom byggproduktion. Allt från träarbetare till det senaste jobbet som platschef.

Han är nu redo för nya utmaningar, och tycker att det skall bli riktigt roligt att få vara med i teamet på cmc.

Telefon:

Mobil: 070-762 9236

Telefon:
Mobil: 070-762 9236


Jonas Höglund

Byggnads, certifierad BAS-P & BAS - U

Jonas är den senaste tillskottet till den redan starka truppen på cmc bygg.

Han har jobbat i hela sitt yrkesverksamma liv inom byggproduktion. Allt från träarbetare till det senaste jobbet som platschef.

Han är nu redo för nya utmaningar, och tycker att det skall bli riktigt roligt att få vara med i teamet på cmc.


Hoda Kavak

Industriellekonomi affärsingenjör- bygg

Hoda påbörja sin resa hos oss på CMC år 2018 samma år som hon tog sin examen från Högskolan i Borås som Affärsingenjör med inriktning byggteknik. Innan dess har Hoda jobbat på projektavdelningen på ett allmännyttigt fastighetsbolag med hyresrätter. 

Idag jobbar hon hos oss på CMC som projekt- och byggledare i alla skeden i byggprocessen. 

Telefon:

Mobil: 0739-36 05 10

Telefon:
Mobil: 0739-36 05 10


Hoda Kavak

Industriellekonomi affärsingenjör- bygg

Hoda påbörja sin resa hos oss på CMC år 2018 samma år som hon tog sin examen från Högskolan i Borås som Affärsingenjör med inriktning byggteknik. Innan dess har Hoda jobbat på projektavdelningen på ett allmännyttigt fastighetsbolag med hyresrätter. 

Idag jobbar hon hos oss på CMC som projekt- och byggledare i alla skeden i byggprocessen. 

Fredrik Löfgren

Byggnadsingenjör, certifierad BAS-P

CMC

Telefon:

Mobil: 0735-42 91 97

Fredrik.lofgren@cmcbygg.se
Telefon:
Mobil: 0735-42 91 97
Fredrik.lofgren@cmcbygg.se

Fredrik Löfgren

Byggnadsingenjör, certifierad BAS-P

CMC


Lediga jobb