Ramavtal med Västfastigheter - tilldelningsbeslut

den 11 februari 2022 12:56


CMC Byggadministration har tillsammans med Ramboll lämnat anbud till Västfastigheter. Tilldelningsbeslutet har kommit och vi kom på första plats.

Vi har lämnat anbud på ramavtal till Västfastigheter i Göteborgsområde som underkonsult till Ramboll.

Det geografiska området täcker Storgöteborg inkl Kungälv, Stenungssund, Tjörn, Lilla Edet, Alingsås samt hela gamla ”Södra Älvsborg” inkl Borås.

CMC har med 2 personer Kerstin Johansson och Martin Johansson.

CMC Byggadministration kommer nu få fler projekt för byggnation av sjukhus samt vårdcentraler. 

Vi ser fram emot bra samarbeten och nya utmaningar.