Victoriahuset

Färdigt projekt


Projekttyp:
  • offentliga byggnader
Kund: Statens Fastighetsverk
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma : 40 MSEK
Byggnationstyp: Nybyggnation
Färdigt år: 2013

I trettioårspresent fick Kronprinsessan och Hertiginnan av Västergötland en nybyggnation av Naturum Vänerskärgården – Victoriahuset. Åtta organisationer har varit med och bidragit ekonomiskt till det här projektet. Projektet var uppdelad i tre utförandeentreprenader. Huvudbyggnaden är i två plan och utgörs av utställningsytor, hörsal, restaurang med kök samt övernattningsrum. Två mindre sidobyggnader utgör teknikrum, förråd och soprum.