Stampens Kyrkogård

Färdigt projekt


Projekttyp:
  • kyrkor
Kund: Svenska Kyrkan i Göteborg
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadsumma : 1,5 MSEK
Byggnationstyp: Nybyggnation
Färdigt år: 2010

En ny ekonomibyggnad inom Stampens kyrkogård.