St. Birgitta Kapell

Färdigt projekt


Projekttyp:
Kund: Carl Johan pastorat
Entreprenadform: Generalentreprenad
Entreprenadsumma : Okänt
Byggnationstyp:
Färdigt år: 2019

St. Birgitta Kapell uppfördes under åren 1856-57 och står idag inför en ytskikts renovering. Där CMC har rollen som projekterings-och byggledare.

Invändig ytskikts renovering samt utvändig renovering av torn.