Romelanda Kyrka

Färdigt projekt


Projekttyp:
  • kyrkor
Kund: Svenska Kyrkan, Romelanda och Kareby Pastorat
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadsumma : 2,5 MSEK
Byggnationstyp: Renovering
Färdigt år: 2013

Renoverings- och underhållsarbeten av långskepp, sakristia och stigport.