Rambergsskolan

Färdigt projekt


Projekttyp:
Kund: Lokalförvaltningen
Entreprenadform: Generalentreprenad
Entreprenadsumma : Okänt
Byggnationstyp:
Färdigt år: 2020

Lokalanpassning och ombyggnation Rambergsskolan

Projektet innefattar i grunden en lokaloptimering för att utöka elevantalet med 150 elever. I projektet ingår även ny lösning för ventilationssystemet då ventilationen idag i många delar av skolan är bristfällig sett till dagens standard. Skolan skall dessutom tillgänglighetsanpassas genom nya hissar och ramper med kompletteringar. Kallvinden skall byggas om till en ny våning där två klassrum skall byggas. CMC hade rollen som projekterings- och byggledare.