Örgryte Gamla Kyrka

Färdigt projekt


Projekttyp:
  • kyrkor
Kund: Svenska Kyrkan i Göteborg
Entreprenadform:
Entreprenadsumma :
Byggnationstyp: Ombyggnation,Renovering
Färdigt år: Okänt

Ombyggnation av Örgryte Gamla Kyrka

Redan på 1000-talet skall det ha funnits en träkyrka på den plats där Örgryte gamla kyrka idag ligger. Den kyrka som vi idag ser på platsen uppfördes under 1200-talets första hälft. Den är alltså 750 år. Det var då en långkyrka. Förstudien har genomförts juni – september 2016. Förslag på omfattning av ombyggnationen är bl.a. ut- och invändig tillgänglighetsanpassning, arbetsmiljöåtgärder i befintlig sakristia samt doprum, ny belysning i kyrksal, renovering av vissa fönster samt dörrar utvändigt samt konservatorarbeten.