Landala Kapell

Färdigt projekt


Projekttyp:
  • kyrkor
Kund: Svenska Kyrkan i Göteborg
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma : 150 TSEK
Byggnationstyp: Renovering
Färdigt år: 2010

Ommålning av träfasader.