Kongahällatomten

Färdigt projekt


Projekttyp:
  • stadsplanering
  • flerbostadshus
  • anläggning
  • handel
Kund: Kungälvs kommun
Entreprenadform:
Entreprenadsumma :
Byggnationstyp: Nybyggnation
Färdigt år: Okänt

CMC gjorde en förstudie för en ny stadsdel i Kungälvs kommun. Projektet bestod av fyra etapper med omfattning av nybyggnation av bostäder, handel och infrastruktur.