Högsboskolan

Färdigt projekt


Projekttyp:
  • skolor
Kund: Göteborgs Stad Lokalförvaltningen
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadsumma : 6,5 MSEK
Byggnationstyp: Rivning
Färdigt år: 2013

Länk: http://www.tidningenfrolunda.se

Rivning av Högsbokolan som byggdes 1955. Skolan rivs helt för att bereda mark åt bostäder. Byggnadens BTA var ca 9500 m2.