Gustavi Domkyrka

Färdigt projekt


Projekttyp:
  • kyrkor
Kund: Svenska Kyrkan i Göteborg
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma : 21,5 MSEK
Byggnationstyp: Renovering,Ombyggnation
Färdigt år: 2015

2015 fyller Gustavi Domkyrka 200 år. Till jubileumsfirandet gör Svenska Kyrkan i Göteborg en renovering, ombyggnad och tillgänglighetsanpassning av kyrkan.

Man har byggt ett nytt trapphus med hiss och trappa, som skall betjäna kyrktornet. Kyrkan har fått två nya kapell och nya mindre platser för bön har skapats. Omfattande konservatorsarbeten har utförts. Målet med alla dessa arbeten var att skapa en kyrka som bättre kan mäta morgondagens behov och krav. Vårt uppdrag startade tidigt med att göra en behovsanalys, genomföra ett parallellt uppdrag, utvärdering av det parallella uppdraget, genomföra en förstudie, projekteringsledning och nu byggproduktionsledning.