Gunnareds kyrkogård

Färdigt projekt


Projekttyp:
  • övrigt
Kund: Svenska Kyrkan i Göteborg
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadsumma : 780 TSEK
Byggnationstyp: Nybyggnation
Färdigt år: 2012

Nybyggnation av personalbod med tillhörande markarbeten.