Guldhedskyrkan

Färdigt projekt


Projekttyp:
  • kyrkor
Kund: Svenska Kyrkan i Göteborg
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadsumma : 500 TSEK
Byggnationstyp: Ombyggnation
Färdigt år: 2009

Belysningsåtgärder i kyrkan av arbetsmiljöskäl.