Brunnsbo Kyrka

Färdigt projekt


Projekttyp:
  • kyrkor
Kund: Svenska Kyrkan i Göteborg
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadsumma : 360 TSEK
Byggnationstyp: Ombyggnation
Färdigt år: 2012

Länk: http://www.svenskakyrkan.se/backa

Omläggning av tak, byte av fönster m.m.