Bjurslätts äldreboende

Färdigt projekt


Projekttyp:
  • äldreboende
  • vård & omsorg
Kund: Göteborgs Stad Lokalsekretariatet
Entreprenadform: Delad entreprenad
Entreprenadsumma : 119,5 MSEK
Byggnationstyp: Nybyggnation
Färdigt år: 2012

Nybyggnad av äldreboende med 100 lägenheter. Byggnaden är utformad som ett lågenergihus och utgörs av tre våningsplan. BTA-ytan är 8800 m2.