Foto: Lotus Hotelgroup / Wingårdhs

Billingshus

Pågående projekt


Projekttyp:
Kund: Billingshus Fastighets AB, c/o Lotus Hotel Group AB
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Entreprenadsumma :
Byggnationstyp: Hotell
Färdigt år: 2023

Byggnationstyp: Konferenshotell, ny kongresshall med badmöjlighet samt restaurang/bar på taket, ombyggnad av entréer, foajéer, matsal, storkök, mingelytor, tränings- och badanläggning.

Beställaren förvärvade fastigheten 2021 med målsättning och vision att skapa en tydlig destination av Billingehus. Omvandlingen av Billingehus genom såväl renoveringar, ombyggnader och tillbyggnad sker i nära samarbete med beställaren samt arkitekten Wingårdhs och entreprenören Brixly m.fl. CMC har i detta projekt rollen som projekt-och byggledare, projekteringsledare samt kontrollansvarig enligt PBL.