Askims församlingshem

Färdigt projekt


Projekttyp:
  • kyrkor
Kund: Svenska Kyrkan i Göteborg
Entreprenadform:
Entreprenadsumma :
Byggnationstyp: Nybyggnation
Färdigt år: 2017

En arkitekttävling hölls och Erséus Arkitekter gick ut som segrande.

Projektet omfattar byggnation av ett nytt församlingshem för Askims församling intill Askims kyrka och en ny askgravlund i direkt anslutning till den befintliga kyrkogården. Den nya byggnaden kommer att innefatta expedition, kontor för de anställda och lokaler för all verksamhet, samlingssal, ungdomslokaler, lokaler för barnverksamhet mm. Byggproduktionen påbörjas efter julen 2015. CMC Byggadministration är projektledare.