Lundbyskolan

Pågående projekt


Projekttyp:
  • nybyggnation
Kund: Lokalförvaltningen Göteborg stad
Entreprenadform: Strategisk partnering
Entreprenadsumma :
Byggnationstyp: nybyggnation,ombyggnation
Färdigt år: 2024

Nybyggnation av skola för 550 elever i årskurs 7-9.

Lundbyskolan är det andra av fyra projekt som ingår i ett strategiskt partneringpaket för Lokalförvaltningen i Göteborg. CMC Byggadministration har i detta projektet uppdragen som projekteringsledare, byggledare, kontrollansvarig, ekonomicontroller och kalkylator. Planerad inflyttning årsskiftet 2023/ 2024. Projektet omfattar nybyggnation av lokaler för en 7 parallellig skola årskurs 7-9, träningssärskola, idrottshallar, kulturskola samt renovering med bevarandekrav för den del av gamla Lundby gymnasium som bevaras. Denna del kommer att byggas om till kontorslokaler samt konferenslokaler för Grundskoleförvaltningen. Området kommer att bli en mötesplats med aktiviteter som är öppna veckans alla dagar mellan kl 7 och kl 23.