Konstverk av troligen Reinhold Callmander hittades i innetaket på Sahlgrenska Huset, Norra Hamngatan 14

den 11 februari 2022 13:30


Här i detta projektet här vår kollega Anna-Clara Eggert rollen som Byggledare samt bit. projektledare.

 

 Konstverk.png

 Under ett nyare innetak har projektgruppen för Sahlgrenska Huset hittat ett välbevarat målat tak från 1800-talet. 

Huset restes 1753 och det målade innertaket är sannolikt skapat av Reinhold Callmander, en av Göteborgs ledande konstnärer under 1800-talets senare hälft. 

Sahlgrenska huset, en 1700-talsbyggnad belägen mellan Göteborgs stadsmuseum och Tyska kyrkan, ska renoveras och rustas upp för framtida hyresgäster. Den pampiga kåken ägs av Göteborgs fastighetsbolag Higab, som vid en undersökning inför renoveringen har hittat ett unikt målat innetak i ett av rummen.

Vi ser fram emot slutresultatet. 

 

Källa:

Tak i Sahlgrenska huset i Göteborg tros vara målat av Reinhold Callmander - DN.SE