Foto: Ahlqvist & Almqvist Arkitekter

Solgårdsterrassen

Pågående projekt


Projekttyp:
  • flerbostadshus
Kund: Stenungsundshem
Entreprenadform: Partnering
Entreprenadsumma :
Byggnationstyp: Nybyggnation
Färdigt år: Okänt

Nybyggnation av hyreslägenheter och bostadsrätter

Solgårdsterrasen kommer utgöra bostäder i terränganpassade flerbostadshus. Bebyggelsen utgörs av flerbostadshus i 4-7 våningar med underliggande garage.