Blackevägen Skola

Pågående projekt


Projekttyp:
  • nybyggnation
Kund: Lokalförvaltningen Göteborgstad
Entreprenadform: Strategisk partnering
Entreprenadsumma :
Byggnationstyp: nybyggnation,skola
Färdigt år: 2024

Nybyggnation av skola för 550 elever i årskurs 7-9.

Blackevägen skola är den andra av fyra skolor som ingår i ett strategiskt partneringpaket för Lokalförvaltningen i Göteborg. Den nya skolan kommer när den är färdigbyggd att ge plats för 550 elever i årskurserna 7-9. Inflyttning kommer att ske hösten 2024. CMC Byggadministration är i detta projektet projekteringssamordnare, byggledare, kontrollansvarig, ekonomicontroller och kalkylator.