Putsegården och Nötkärnan nominerade till "Årets bästa byggnad" i Göteborg!

den 17 november 2017 11:43


Putsegården och Nötkärnan nominerade till "Årets bästa byggnad" i Göteborg!

Göteborgs bästa byggnad skall utses och bland de nominerade byggnaderna finns två hus som CMC har varit med och projektlett. "Väldigt roligt! Ett stort grattis till Björn som har samverkat mycket bra med sina beställare, arkitekter och övriga i projekten. Detta gedigna arbete är bra för alla inblandade och även för hela byggbranschen, då vi tillsammans eftersträvar hög kompetens och kvalité i alla led för att få fram livsdugliga byggnader med miljötänk", säger Martin Johansson, vd på CMC Byggadministration, om nomineringen.

Björn Dufva, projektledare på CMC fick äran att minnas tillbaka och berätta om de två byggnaderna Nötkärnan och Putsegården, som är bland de nominerade till priset från Per och Alma Olssons fond. Anneli Zetterberg, nyanställd på CMC ställde några frågortill Björn som svarade så här:

 vy från sydväst.JPG

Putsegården

- Björn Dufva svarar -

Hur var det att projektleda det här bygget?

"Lärorikt med projektledarfunktion under kommunens detaljplaneprocess och fram till nyckelfärdigt hus, vilket öppnat dörren för fler spännande projekt med liknande uppdrag"

Utmärkte sig projektet på något särskilt sätt gentemot andra uppdrag?

"Hänsyn till kulturhistoriska aspekter kopplat till modern bostadsbebyggelse och att se utfallet av en färdig detaljplan man varit delaktigt i med efterföljande genomförandefas och konsekvenser av planens krav"

Varför tror du just denna byggnad blev nominerad?

"Ett uppfriskande ”infillprojekt” som knyter an till omgivande befintlig bostadsbebyggelse med äldre gårdsbebyggelse och närhet till Lundby Gamla Kyrka som lyfter och förstärker områdets karaktär"

Var det något särskilt som hände under byggprocessen som är värt att ta upp?

"Vi kunde spara en dörr från den gamla gården som sedan hussvampssanerades och monterades som skafferidörr"

 

nötkärnan bild.jpg

Arkitekt Wingårdhs

 

Nötkärnan

- Björn Dufva svarar -

Hur var det att projektleda det här bygget?

"Inspirerande att projektleda med en entusiastisk och visionär beställare som utöver sitt läkarämbete också är en sann entreprenör"

Utmärkte sig projektet på något särskilt sätt gentemot andra uppdrag?

"Rent tekniskt står hela huset på pelare över ett gammalt p-däck i en existerande torgmiljö som var utmanande"

Varför tror du just denna byggnad blev nominerad?

"Utöver den estetiska och stadsmässiga aspekten som ligger först i turordningen handlar mycket om en privat vårdgivare som vill satsa i ett socialt utsatt område och lyckas väl"

Var det något särskilt som hände under byggprocessen som är värt att ta upp?

"3D fastighetsbildning krävde särskild samverkan med många intressanta möten som följd"


För  att se det reportage som gjorts i GP följ länken här:

http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/h%C3%A4r-%C3%A4r-de-b%C3%A4sta-nya-byggnaderna-i-g%C3%B6teborg-1.4833979

Värt att nämnas är också att år 2015 blev Amhults kyrka vald till "Årets bästa byggnad" i Göteborg - ytterligare ett projekt och en byggnad som CMC projektlett!

Läs om det priset i den här länken  nedan:

https://www.svenskakyrkan.se/torslanda-bjorlanda/amhults-kyrka---arets-byggnad