Noas ark tog hem Kungsbackas arkitekturpris 2018!

den 3 december 2018 11:28


Vårt egna projekt Noas ark tog hem Kungsbackas arkitekturpris för stadsmiljö år 2018!

CF130751.jpgCF130526 29.jpgCF130583 88.jpgCF130737 38.jpgCF130482 85.jpg

Bild Källa: Ulf Celander

NOAS ARK

Kungsbackas arkitekturpris för stadsmiljö år 2018 gick till vårt projekt Noas ark! Priset har sedan år 1993 delats ut till nyligen färdigställda byggnader eller utemiljöer som är ny- eller ombyggda. Byggnaden bedömdes utifrån:

  • hur väl den är anpassad till stads- eller landskapsbilden och platsens kulturvärden,
  • om den har hög kvalitet i utförandet,
  • om den är en god representant för nutida och miljöanpassad arkitektur eller landskapsgestaltning.

Detta är ett av våra projekt som har legat varm om hjärtat. Här har våra projekt- och byggledare Björn Duva, Ali Cildir och Edin Jujc varit med från projekteringsskede fram till slutet. Utmaningen var att hantera kulturvärdena ihop med dem nutida behoven och samtidigt klara av den pågående verksamheten inom Svenska Kyrkan. I detta uppdrag ville man förena den historiska mångfalden i en vacker och funktionell besöksanläggning, så tycker vi och de som har nominerat att det har blivit!