CMC Byggadministration har utökat med ytterligare en certifiering av ledningssystemet!

den 21 augusti 2017 07:00


Vi har under det gångna året jobbat för att certifiera vårt ledningssystem även för OHSAS 18001 arbetsmiljöledningssystem.

Med stor glädje kan vi nu meddela att vi uppfyller kraven som ställs av OHSAS-standarden för arbetsmiljöledningssystemet.

Genom certifiering har företaget fått ett kvitto på att man har ett ledningssystem som står för ständiga förbättringar även när gäller arbetsmiljön. Vi har sedan 2014 varit certifierade mot ISO 9001 (kvalitet) och 14001 (miljö). 

Arbetet har även inkluderat att uppdatera kvalitet- och miljöledningssystemet för de uppdaterade ISO-kraven.

Vi på CMC vill rikta ett stort tack till SamCert som har väglett oss genom uppdateringen av ISO-kraven samt nycertifiering av OHSAS.

 

ISO 9001.JPG  ISO 14001.JPG  OHSAS 18001.JPG