Våra medarbetare

För att komma kontakt med CMCs medarbetare via mail följer ni principen: fornamn.efternamn@cmcbygg.se

Photo by Anna Grahn / Ballabarn

Kerstin Johansson

Arkitekt SAR/MSA, Kontrollansvarig enl. PBL, certifierad nivå K, certifierad BAS-P

Kerstin arbetade tidigare under 10 år som projekterande arkitekt. Att arbeta som projektledare är inspirerande eftersom man då ofta får följa ett projekts hela utveckling från den första skissen tills att hyresgästerna flyttar in. Hon strävar alltid efter att vara lyhörd, förstå och arbeta enligt sin beställares önskemål, förutsättningar och krav. Kerstin arbetar också med att utveckla CMC som ett företag, så att kvalitet, engagemang och kompetens fortlöpande förstärks. Hennes mål är att alla medarbetare skall trivas och ha roligt på sin arbetsplats för att uppnå bästa slutresultat för kunden.

Telefon: 031-704 87 99

Mobil: 0707-76 61 21

Telefon: 031-704 87 99
Mobil: 0707-76 61 21


Kerstin Johansson

Arkitekt SAR/MSA, Kontrollansvarig enl. PBL, certifierad nivå K, certifierad BAS-P

Kerstin arbetade tidigare under 10 år som projekterande arkitekt. Att arbeta som projektledare är inspirerande eftersom man då ofta får följa ett projekts hela utveckling från den första skissen tills att hyresgästerna flyttar in. Hon strävar alltid efter att vara lyhörd, förstå och arbeta enligt sin beställares önskemål, förutsättningar och krav. Kerstin arbetar också med att utveckla CMC som ett företag, så att kvalitet, engagemang och kompetens fortlöpande förstärks. Hennes mål är att alla medarbetare skall trivas och ha roligt på sin arbetsplats för att uppnå bästa slutresultat för kunden.

Martin Johansson

Civilingenjör, Kontrollansvarig enl. PBL, certifierad nivå K, certifierad BAS-P

Martin har bakgrund som entreprenör under många år. Detta kombinerat med sin utbildning gör att han har såväl en bred teknisk kunskap, som en bred kunskap och förståelse för produktionsfasen. Han har också arbetat många år som projektledare i alla faser inom byggprocessen. Martin arbetar med alla delar av projektledarrollen, rådgivning till beställare, projekteringsledning, byggledning och kalkylering. Han har bl.a. ansvarat för byggnationen av Världskulturmuséet och Köpcentrum 421 i Göteborg.

Sedan 2005 är Martin även ägare till CMC Byggadministration. Han vill utveckla företaget genom att skapa en prestigelös arbetsplats där alla trivs och har roligt. Kompetens och engagemang skall vara hög. CMC skall vara ett företag med hög kvalitet och servicenivå.

Telefon: 031-704 87 94

Mobil: 0768-80 88 00

Telefon: 031-704 87 94
Mobil: 0768-80 88 00


Martin Johansson

Civilingenjör, Kontrollansvarig enl. PBL, certifierad nivå K, certifierad BAS-P

Martin har bakgrund som entreprenör under många år. Detta kombinerat med sin utbildning gör att han har såväl en bred teknisk kunskap, som en bred kunskap och förståelse för produktionsfasen. Han har också arbetat många år som projektledare i alla faser inom byggprocessen. Martin arbetar med alla delar av projektledarrollen, rådgivning till beställare, projekteringsledning, byggledning och kalkylering. Han har bl.a. ansvarat för byggnationen av Världskulturmuséet och Köpcentrum 421 i Göteborg.

Sedan 2005 är Martin även ägare till CMC Byggadministration. Han vill utveckla företaget genom att skapa en prestigelös arbetsplats där alla trivs och har roligt. Kompetens och engagemang skall vara hög. CMC skall vara ett företag med hög kvalitet och servicenivå.


Johan Segolson

Ekobyggnadsingenjör, Kontrollansvarig enl. PBL, certifierad nivå K, certifierad BAS-P

Johan har en mångårig erfarenhet som arbetsledare/ platschef och har därigenom en bred förståelse för de olika steg som produktionsfasen innebär. På CMC har han sedan anställningen 2011 arbetat som byggledare med bl.a. nyproduktion av tre stycken förskolor i Göteborg, stadsutveckling i nya Vallhamra torg och nybyggnad bostäder i Studio 58 samt om- och tillbyggnadsarbeten i befintlig bostadsbebyggelse.

I rollen som bygg- och projektledare försöker Johan alltid vara lyhörd för kundens behov samt ge snabba besked för att byggprocessen skall gå smidigt.

Telefon: 031-719 71 89

Mobil: 0762-40 00 46

Telefon: 031-719 71 89
Mobil: 0762-40 00 46


Johan Segolson

Ekobyggnadsingenjör, Kontrollansvarig enl. PBL, certifierad nivå K, certifierad BAS-P

Johan har en mångårig erfarenhet som arbetsledare/ platschef och har därigenom en bred förståelse för de olika steg som produktionsfasen innebär. På CMC har han sedan anställningen 2011 arbetat som byggledare med bl.a. nyproduktion av tre stycken förskolor i Göteborg, stadsutveckling i nya Vallhamra torg och nybyggnad bostäder i Studio 58 samt om- och tillbyggnadsarbeten i befintlig bostadsbebyggelse.

I rollen som bygg- och projektledare försöker Johan alltid vara lyhörd för kundens behov samt ge snabba besked för att byggprocessen skall gå smidigt.

Anna-Clara Eggert

Byggnadsvårdstekniker och byggnadsingenjör, Kontrollansvarig enl. PBL, certifierad nivå K, certifierad BAS-P

Anna-Clara har bakgrund som projekterande ingenjör på en mindre konstruktionsbyrå. Hon har en förkärlek till att utveckla och förvalta äldre byggnader, så att historia få möta modern teknik och arkitektur på bästa sätt.

På CMC har hon sedan anställning 2009 arbetat som projekt- och byggledare med projekt i alla byggprocessens skeenden från idéer till färdig byggnad.

Telefon: 031-704 87 93

Mobil: 0735-09 20 94

Telefon: 031-704 87 93
Mobil: 0735-09 20 94


Anna-Clara Eggert

Byggnadsvårdstekniker och byggnadsingenjör, Kontrollansvarig enl. PBL, certifierad nivå K, certifierad BAS-P

Anna-Clara har bakgrund som projekterande ingenjör på en mindre konstruktionsbyrå. Hon har en förkärlek till att utveckla och förvalta äldre byggnader, så att historia få möta modern teknik och arkitektur på bästa sätt.

På CMC har hon sedan anställning 2009 arbetat som projekt- och byggledare med projekt i alla byggprocessens skeenden från idéer till färdig byggnad.


Anneli Zetterberg

Högskoleingenjör

Anneli har erfarenhet som projekterande ingenjör från konstruktionsföretag och som OEM-koordinator inom fastighetsautomation. Anneli har även drivit eget bolag inom bemanning- och evenemangsbranschen i tio år och hon har i botten en teknologie kandidatexamen i energi från Högskolan i Borås. Anneli arbetar med alla typer av projekt hos CMC inom projekt- och byggledning.

Telefon: 031-704 87 97

Mobil: 070-40 94 40

Telefon: 031-704 87 97
Mobil: 070-40 94 40


Anneli Zetterberg

Högskoleingenjör

Anneli har erfarenhet som projekterande ingenjör från konstruktionsföretag och som OEM-koordinator inom fastighetsautomation. Anneli har även drivit eget bolag inom bemanning- och evenemangsbranschen i tio år och hon har i botten en teknologie kandidatexamen i energi från Högskolan i Borås. Anneli arbetar med alla typer av projekt hos CMC inom projekt- och byggledning.

Björn Dufva

Byggnadsingenjör, Kontrollansvarig enl. PBL, certifierad nivå K, certifierad BAS-P

Bakgrund som projekterande ingenjör på två av Sveriges större arkitektkontor mellan 1989-2008 med flertal kända projekt i erfarenhetsbagaget.

Björn arbetar med projekt över alla processkeden, från idé, utveckling, analys, projektering och produktion fram till färdig anläggning, med tyngdpunkt på skeden före produktion och speciella, komplexa objekt med höga kvalitetskrav.

Telefon: 031- 704 87 91

Mobil: 0707-14 58 68

Telefon: 031- 704 87 91
Mobil: 0707-14 58 68


Björn Dufva

Byggnadsingenjör, Kontrollansvarig enl. PBL, certifierad nivå K, certifierad BAS-P

Bakgrund som projekterande ingenjör på två av Sveriges större arkitektkontor mellan 1989-2008 med flertal kända projekt i erfarenhetsbagaget.

Björn arbetar med projekt över alla processkeden, från idé, utveckling, analys, projektering och produktion fram till färdig anläggning, med tyngdpunkt på skeden före produktion och speciella, komplexa objekt med höga kvalitetskrav.


Ali Cildir

Högskoleingenjör

Ali har jobbat på CMC sedan 2013. Han började med att avlasta sina kollegor i rollen som biträdande projekt- och byggledare. Genom de varierande arbetsuppgifterna genom hela byggprocessen har han fått en gedigen erfarenhet. Idag har han både egna uppdrag som projekt- och byggledare samt stöttar kollegorna med andra större projekt.

Sedan 2014 har Ali haft rollen som KMA-samordnare på företaget där han tillsammans med sina kollegor ser till att företaget jobbar med ständiga förbättringar och uppfyller kraven som ställs i ISO-standarderna för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Telefon: 031-704 87 92

Mobil: 073-655 29 10

Telefon: 031-704 87 92
Mobil: 073-655 29 10


Ali Cildir

Högskoleingenjör

Ali har jobbat på CMC sedan 2013. Han började med att avlasta sina kollegor i rollen som biträdande projekt- och byggledare. Genom de varierande arbetsuppgifterna genom hela byggprocessen har han fått en gedigen erfarenhet. Idag har han både egna uppdrag som projekt- och byggledare samt stöttar kollegorna med andra större projekt.

Sedan 2014 har Ali haft rollen som KMA-samordnare på företaget där han tillsammans med sina kollegor ser till att företaget jobbar med ständiga förbättringar och uppfyller kraven som ställs i ISO-standarderna för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Anne Thornéus

Ekonom

Anne har lång erfarenhet inom ekonomi/administration och har arbetat många år med ekonomi i små och medelstora företag. Hos CMC ansvarar hon för bland annat redovisning, fakturering, löner, bokslut och deklarationer. Hon är en viktig del i CMC-teamet.

Telefon: 031-704 87 97

Mobil:

Telefon: 031-704 87 97
Mobil:


Anne Thornéus

Ekonom

Anne har lång erfarenhet inom ekonomi/administration och har arbetat många år med ekonomi i små och medelstora företag. Hos CMC ansvarar hon för bland annat redovisning, fakturering, löner, bokslut och deklarationer. Hon är en viktig del i CMC-teamet.


Edin Jujic

Högskoleingenjör

Att ha CMC som sin arbetsplats efter högskolan och att se hur teorin möter praktiken, tycker han är väldigt spännande och intressant. Att få arbeta med sina erfarna samt professionella kollegor driver honom till att prestera på bästa möjliga sätt.

Avlasta och att hjälpa projekt- och byggledarna på CMC med diverse uppgifter genom hela byggprocessen ökar hans praktiska kunskaper, för att sedan kunna driva egna projekt i framtiden.

Telefon: 031-704 87 96

Mobil: 070-227 15 49

Telefon: 031-704 87 96
Mobil: 070-227 15 49


Edin Jujic

Högskoleingenjör

Att ha CMC som sin arbetsplats efter högskolan och att se hur teorin möter praktiken, tycker han är väldigt spännande och intressant. Att få arbeta med sina erfarna samt professionella kollegor driver honom till att prestera på bästa möjliga sätt.

Avlasta och att hjälpa projekt- och byggledarna på CMC med diverse uppgifter genom hela byggprocessen ökar hans praktiska kunskaper, för att sedan kunna driva egna projekt i framtiden.

Hoda Kavak

Högskoleingenjör

Hoda är en nyexaminerad affärsingenjör med inriktning byggteknik och jobbar idag hos oss på CMC som biträdande projektledare. Med denna rollen jobbar man på CMC med att avlasta och hjälpa projekt- och byggledare med diverse uppgifter genom hela byggprocessen. Detta ökar erfarenheten och ens kompetens  som så småningom leder till att hon själv kommer driva egna projekt.

Telefon: 031-714 87 98

Mobil: 0739-36 05 10

Telefon: 031-714 87 98
Mobil: 0739-36 05 10


Hoda Kavak

Högskoleingenjör

Hoda är en nyexaminerad affärsingenjör med inriktning byggteknik och jobbar idag hos oss på CMC som biträdande projektledare. Med denna rollen jobbar man på CMC med att avlasta och hjälpa projekt- och byggledare med diverse uppgifter genom hela byggprocessen. Detta ökar erfarenheten och ens kompetens  som så småningom leder till att hon själv kommer driva egna projekt.


Lediga jobb